Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Stany splątane i dynamika otwartych układów kwantowych

Realizowane granty:

  1. Kwantowe odwzorowania dynamiczne poza reżimem Markowa, MAESTRO: 2018/30/A/ST2/00837,  2019 – 2024  (2 836 400 PLN)
  2. Odwzorowania kwantowe i ich zastosowania w kwantowym przesyłaniu i przetwarzaniu informacji, SONATA 2021/43/D/ST2/00102, 2022-25 (512 400 PLN)

Granty ukończone

  1. Uogólnione kanały Pauliego w ewolucji kwantowych układów otwartych, PRELUDIUM 16: 2018/31/N/ST2/00250,  2019 – 2020  (33 800 PLN)