Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Dyrektor

Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk  ukończył  studia matematyczne na UMK w 1981 roku, tamże doktoryzował się w 1985 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1991 na Uniwersytecie Warszawskim. Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk matematycznych w roku 1998. Przez kilkanaście lat (do lutego 2020) kierował Katedrą Teorii Ergodycznej i Układów Dynamicznych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. W latach ubiegłych pełnił funkcję Prodziekana ds. Naukowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (1999–2005, dwie kadencje) oraz dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (2005–2008). Był członkiem Senatu UMK w latach 1999-2008. Od roku 1996 (z przerwą na lata 2014-2017)  jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk. Kierował czterema krajowymi grantami badawczymi.  Był promotorem w ośmiu przewodach doktorskich.

Został uhonorowany wieloma prestiżowymi krajowymi nagrodami naukowymi:

Jego wysoki międzynarodowy status naukowy został potwierdzony zdobyciem specjalnego stanowiska badawczego w CIRM (Marsylia) – Jean-Morlet Chair, 1.08.2016–31.01.2017. Uzyskanie tego prestiżowego stanowiska było efektem niedawno osiągniętych przełomowych wyników dotyczących hipotezy Sarnaka, która w niektórych aspektach jest ściśle związana ze słynną hipotezą Riemanna. Tej tematyce poświęcony był także grant konferencyjny (uzyskany przez M. Lemańczyka wraz z M Radziwiłłem z Caltech) finansowany przez American Institute of Mathematics i National Science Foundation. Lemańczyk jest światowej sławy ekspertem w dziedzinie teorii ergodycznej i układów dynamicznych współpracującym z wieloma topowymi matematykami z najważniejszych światowych ośrodków matematycznych, takimi jak: Bielefeld University, Caltech, Hebrew University in Jerusalem, Institute for Advanced Studies (Princeton), Institute for Low Temperature (Charków), Moscow State University, Ohio State University, Technical University in Vienna, Tel Aviv University, Universite d’Aix-Marseille, Universite d’Haute Normandie, University of Maryland, University of Zurich. Jest członkiem Rady Redakcyjnej jednego z najbardziej uznanych międzynarodowych czasopism matematycznych publikowanych w Polsce – „Studia Mathematica”.