Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Konkurs na stypendia dla studentów pierwszego roku

Konkurs na stypendia

dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych

w roku akademickim 2023/24

 

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” ogłasza konkurs na stypendia dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych w roku akademickim 2023/24.

Planowane jest przyznanie:

Stypendium otrzymają osoby, które zdały egzamin dojrzałości w roku 2023 i osiągną najwyższe wyniki ze sprawdzianów zwalniających z przedmiotów “Matematyka elementarna” oraz “Repetytorium z matematyki”. W przypadku identycznych wyników o kolejności będą decydowały wyniki postępowania rekrutacyjnego oraz inne osiągnięcia, w tym udział sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium powinny zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych oraz złożyć wniosek zgodny z poniższym wzorem do Dziekanatu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D220) do dnia 21 października.

 

Załączniki: regulamin, wzór wniosku, informacje o listach rankingowych.