Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Stany splątane i dynamika otwartych układów kwantowych

Lista pracowników

Teoria kwantowych układów otwartych opisuje dynamikę układu kwantowego oddziałującego z otoczeniem, wychodząc poza ramy standardowego modelu dynamiki kwantowej, opartego na równaniu Schrödingera. Łączy ona elementy kwantowej teorii informacji i teorii kwantowego splątania oraz zaawansowane metody matematyczne algebr operatorowych, kwantowych procesów stochastycznych, dynamiki niemarkowowskiej i teorii macierzy losowych.

Od wielu lat corocznie zespół organizuje  międzynarodowe Sympozjum Fizyki Matematycznej.  52 edycja Sympozjum “Channels, Maps and All That” odbyła się w dniach 14-17 czerwca 2021 r. w formie on-line, przy udziale ponad 180 osób.

Dwa międzynarodowe czasopisma z “listy filadelfijskiej” redagowane są przez członków zespołu:
“Open Systems and Information Dynamics”, wydawany i dystrybuowany przez wydawnictwo World Scientific Publishers oraz “Reports on Mathematical Physics”, ukazujący się w koedycji PWN i wydawnictwa Elsevier.