Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Konkurs na stypendia dla studentów 2021

Konkurs na stypendia

dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych:

matematyka i matematyka stosowana

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” ogłasza konkurs na stypendia dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych: matematyka i matematyka stosowana. Planowane jest przyznanie trzech stypendiów na kierunku matematyka oraz jednego stypendium na kierunku matematyka stosowana. Stypendium otrzymają osoby, które zdały egzamin dojrzałości w roku 2021 i osiągnęły najwyższe wyniki w procesie rekrutacji.
Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium powinny zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych oraz złożyć wniosek zgodny z poniższym wzorem do Dziekanatu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D220) do dnia 31 października.

 

Regulamin jest dostępny pod adresem: Regulamin.

Wzór wniosku: Załącznik.