Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Konkurs na stanowisko adiunkta

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do składania wniosków o zatrudnienie w specjalnościach: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb, równania różniczkowe. 

Badania kandydata powinny uzupełniać i łączyć się z dotychczasową działalnością naukową Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”. Więcej informacji na stronie konkursu.

pozostałe wiadomości