Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Stypendia rektora za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. Spośród naukowców z kampusu toruńskiego i bydgoskiego stypendia i dyplomy otrzymali między innymi:

  • Za publikację 200-punktową: dr Karolina Finc z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii (udział: 96%) oraz prof. dr hab. Włodzisław Duch (udział 4%) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej za publikację pt. Dynamic reconfiguration of functional brain networks during working memory training zamieszczoną w "Nature Communications", vol. 11, no. 1, 2020. Współautorem artykułu jest także mgr Kamil Bonna, doktorant z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

pozostałe wiadomości