Excellence Initiative - Research University

University Centre of Excellence “Dynamics, Mathematical Analysis and Artificial Intelligence”

Contactul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Neuroinformatics and Artificial Intelligence


Publications Grants Seminars Participations

PhD Thesis

MSc/BA thesis

Karolina Finc
1. Jakub Hapunik (MSC thesis): “Embodied Cognition and Predictive Coding: A Study on the Feasibility of Integrating Two Paradigms”;
2. Syifa Hasanah (MSc thesis) Speech as a Potential Marker for Alzheimer’s Disease: A Review and A Pilot Study with Topological Data Analysis”;
3. Łucja Trzecia (MSc thesis) – “Eye Movements and Emotion: A Multimodal Investigation of Affective Sound Perception”;
4. Michalina Zawartowska (BA thesis): “The potential of dance and movement psychotherapy in the light of the neurodynamic model of embodied self-awareness created by Alan Fogel”;
5. Agata Zając (BA thesis): “The therapeutic potential of sound therapy”;
6. Kornelia Zosiuk (BA thesis): “The influence of the gut microbiota on the occurrence of psychiatric disorders. A cognitive approach”;
7. Krzysztof Wesołek (BA thesis): “Understanding drug addiction through the lens of neurobiology and network neuroscience”;
8. Adrianna Sanger: (BA thesis) “Theater from the inside. About embodied acting.”

Ewa Ratajczak

Empirical study in psychology is an equivalent of BA in 5-year long uniform psychology studies:

 1. Martyna Olszewska (MA) “Kreatywność artystyczna a wpływ emocji na proces twórczy”/”Artistic creativity and the influence of emotions on the creative process” (2023)
 2. Dominika Duchnowska (empirical study in psychology) “Wstyd zastępczy w świetle zagrożenia tożsamości społecznej oraz identyfikacji w podstawowej i formalnej grupie społecznej”/”Vicarious shame in light of threats to social identity and identification in primary and formal social groups” (2023)
 3. Patrycja Domalska (empirical study in psychology) “Zagrożenie tożsamości i orientacja pozytywna jako predyktory występowania toksycznej pozytywności”/”Identity threat and positive orientation as predictors of toxic positivity occurrence” (2023)
 4. Patrycja Wilczewska (empirical study in psychology) “Związek między otwartością i nauką języków obcych a postawami wobec feminatywów i ich stosowaniem”/”Relationship of openness and language learning with attitudes toward and use of feminatives” (2023)
 5. Konrad Kozłowski (empirical study in psychology) “Does the mere presence of cell phones impair our cognitive skills? Regarding delay of gratification and fear of missing out” (2022)
 6. Katarzyna Wiśniowska (empirical study in psychology) “Zmienność rytmu serca (HRV) jako obiektywny wskaźnik pobudzenia emocjonalnego”/”Heart rate variability (HRV) as an objective indicator of emotional arousal” (2022)
 7. Anna Skrobińska (empirical study in psychology) “Perspektywa twórczości przez różowe okulary czyli wpływ szczęścia i relaksu na procesy twórcze”/”A perspective on creativity through rose-colored glasses or the impact of happiness and relaxation on creative processes” (2022)
 8. Martyna Olszewska (empirical study in psychology) “Udręczeni artyści: wpływ złości i smutku na procesy twórcze”/”Tormented artists: the impact of anger and sadness on creative processes” (2021)
  Adrianna Kędzierska (empirical study in psychology) “Ocena nowego narzędzia do pomiaru stresu pourazowego wśród funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej”/”Evaluation of a new tool to measure post-traumatic stress among officers of the National Fire Service” (2021)
 9. Julia Operlein (empirical study in psychology) “Związek deklarowanej religijności z postawą wobec aborcji”/”Relationship between declared religiosity and attitude toward abortion” (2021)

Grants and projects:

 1. “In search of the brain cognitive activity”, grant NCN Symfonia 4, consortium UMK (ICNT/WFAiIS, leader), with  M. Nencki Experimental Biology Institute, PAN and Center of Neuroimaging, Institute of Pathology and Physiology of Hearing, Kajetany near Warsaw, period 2016-2024, principal investigators A. Cichocki / W. Duch, investigators: dr Tomasz Piotrowski, mgr Michał Komorowski, mgr Jan Nikadon.
 2. “TRURL: TRUstworthy distRibuted Learning”. Horizon2020: EIG-JAPAN: Joint Call on ICT for Resilient, Safe and Secure Society. Consortium: Technical University of Berlin (Leader), Nicolaus Copernicus University, Keio University, Tokyo Institute of Technology. Period: 2021-2024. Principal Investigator: T. Piotrowski, Investigator: K. Rykaczewski.
 3. “System ekspercki wspomagający lekarza w sterowaniu respiratorem”, grant NCBiR, Consortium: Antoni Jurasz University Hospital No. 1 in Bydgoszcz, Wladysław Biegański Regional Specialist Hospital in Grudziądz. Period 2020-2022. Principal Investigator: prof.. R. Adamczak, Investigator: M. Grochowski
 4. Finc, K. Grant to purchase EEG/fNIRS equipment (360.000 PLN). Exploring the Dynamic Interplay of Brain-Body Network: Advancing Research through Modern Equipment Acquisition.
 5. Finc. K, since 2022 participates in “e-ReproNim: A shared approach to teaching open and reproducible neuroimaging”, The Network of European Neuroscience Schools (NENS), with University of Reading and University of Geneva.
 6. Matulewski J, 2022- PI in NCBiR grant: Opracowanie nowatorskiego ekosystemu szkoleniowego wykorzystującego technologię mieszanej rzeczywistości (MR) (numer projektu POIR.01.01.01-00-2081/20) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 realizowanego przez firmę Vobacom
 7. Matulewski J, 2022,- worked in grant “Opracowanie inteligentnego narzędzia pozwalającego na samodzielne oraz szybkie i intuicyjne tworzenie treści kursu / szkolenia w rozszerzonej rzeczywistości dla zastosowań w obszarze edukacji, przez użytkowników nieposiadających umiejętności programowania” (nabór 2/2.1/2019 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, umowa nr POIR.02.01.00-00-0188/19-00 z dnia 6.04.2020 r.) realizowanego przez firmę Vobacom
 8. Ewa Ratajczak worked in grant “Electrophysiological correlates of the aesthetic experience”, principal investigators: Joanna Dreszer, PhD (Nicolaus Copernicus University in Toruń) and Jacek Rogala, PhD (University of Warsaw), 2021 – 2022,
 9. In search of psychophysical and neuronal correlates of temporal g factor, grant NCN Sonata Bis, period: 2016-2020, principal investigator dr M. Lewandowska, with J. Nikadon, K. Finc, E. Ratajczak
 10. “Gamified neurocognitive tests adjusted to functional magnetic resonance imaging”, grant Innovation Incubator+, period: 2019-2020, principal investigator: dr Karolina Finc, investigators: Kamil Bonna
 11. “The comprehensive study on the brain basis of low numeracy skills and the behavioral and neuroplastic changes evoked by training of spatial-numerical association”, NCN (2017/26/E/HS6/00033), Investigator in SONATA BIS, M. Gut with K. Finc, K. Bonna.

Scholarships:

Submitted grants:

Equipment grants: