Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Konkursy na stanowiska


 

Konkurs na roczne stanowisko adiunkta badawczego

Jednostka: Wydział Matematyki i Informatyki

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt naukowy

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – matematyka,

Data ogłoszenia: 2021-05-26

Termin składania ofert: 2021-07-15

Słowa kluczowe: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb, równania różniczkowe

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do składania wniosków o zatrudnienie w specjalnościach: układy dynamiczne, teoria ergodyczna, teoria liczb, równania różniczkowe. Badania kandydata powinny uzupełniać i łączyć się z dotychczasową działalnością naukową Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja’’. Centrum Doskonałości ,,Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja’’ rozpoczęło działalność 1 stycznia 2020 roku i utworzone zostało na 6 lat w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Warunki zatrudnienia:

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina 12/18, pokój D 208 w terminie do dnia 15.07.2021 r. oraz na adres eboguska@mat.umk.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22.09.2021 r. Planowane zatrudnienie od dnia 01.10.2021 r. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji