Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”

Kontaktul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
e-mail: damsi@umk.pl

Konkurs na stypendia dla studentów 2022/23

Konkurs na stypendia

dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych

w roku akademickim 2022/23

 

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja” ogłasza konkurs na stypendia dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych w roku akademickim 2022/23.

Planowane jest przyznanie:

Stypendium otrzymają osoby, które zdały egzamin dojrzałości w roku 2022 i osiągnęły najwyższe wyniki w procesie rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium powinny zapoznać się z Regulaminem przyznawania stypendiów studentom pierwszego roku studiów na kierunkach mieszczących się w priorytetowych obszarach badawczych oraz złożyć wniosek zgodny z poniższym wzorem do Dziekanatu Studenckiego Wydziału Matematyki i Informatyki (pokój D219) do dnia 21 października.

 

Wzór wniosku można znaleźć tutaj.

Regulamin można znaleźć tutaj.